95 kodo testai

95 kodas – vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimą bei periodišką šios kvalifikacijos tobulinimą nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB . Direktyvos nuostatos taikomos vairuotojams, vežantiems keleivius  arba krovinius atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE automobiliais ir jų junginiais su priekabomis.

ADR testai

Egzaminuojamieji egzamino metu gali naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų krovinių vežimą. Kita literatūra ir užrašais naudotis draudžiama.

Transporto vadybininko testai

Transporto vadybininku gali būti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai ir kuris nustatyta tvarka išlaikė transporto vadybininkų egzaminą ir gavo profesinės kompetencijos pažymėjimą.

KET testai

Įgyta B kategorija suteikia teisę vairuoti transporto priemones, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurios skirtos bei suprojektuotos vežti ne daugiau, kaip 8 keleivius (neįskaitant vairuotojo)

KONTAKTAI

REKVIZITAI

UAB Heroldo vairavimo mokykla

Įm. kodas: 304606393

Reg. adresas: Aušros al. 66A, LT-76233 Šiauliai

Swedbank LT087300010152769092