Vairavimo vertinimo testai

VĮ Regitroje praktinio egzamino trukmė 60 – 90 min. Į šį laiką įskaičiuojamas kandidato į vairuotojus sutikimas; su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas; susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui; specialieji vairavimo manevrai; vairavimas realiomis eismo sąlygomis (ne mažiau kaip 25-45 min., priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos); egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas.

Eismotestai.lt.lt yra nuotolinio mokymosi bei žinių tikrinimo tinklalapis, kuriame galite spręsti praktinio vairavimo vertinimo testus ir sužinoti bei pasiruošti tinkamai praktinio vairavimo egzaminui VĮ Regitroje.

Testų sprendimo sistemoje yra daugiau kaip 1100 klausimų, apimančių atskiras  dalis ir skyrius. Atsižvelgiant į naujus reikalavimus  testų duomenų bazė yra nuolat papildoma ir atnaujinama.

 

Du darbo režimai:

Mokymosi režimas („su komentarais“).

Pasirinkę  šį režimą, Jums bus pateikiamas testas su  pasirenkamais atsakymais. Pažymėti reikia tik vieną teisingą  atsakymą. Testas sudarytas iš  klausimų, kurie parenkami  atsitiktinumo būdu.

Spręsite pasirinktą  testą, naudodamiesi pagalbine medžiaga (LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTROĮ S A K Y M A IS, kitais teisės aktais, konspektais, virtualiais mokomaisiais objektais), analizuosite testų atsakymus ir komentarus.

 

Įsivertinimo režimas(„be komentarų“).

Šis režimas skirtas sužinoti, ar esate išmokę konkrečią kategoriją. Čia galėsite pasirinkti ir atlikti A1, A2; A3; A4 kategorijos testą, nesinaudodami  pagalbine medžiaga.

Išsprendus testą Jūs galėsite peržiūrėti atsakymus ir susipažinti su padarytomis klaidomis. Išsiaiškinti padarytas klaidas Jums padės  komentarai ir paaiškinimai.

 

Testas laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų. Sprendžiant A1, A2; A3; A4 kategorijos testą galima padaryti  5 klaidas iš 25 klausimų , kuriems skiriama 25 minutės. Klausimas laikomas atsakytu neteisingai,  pažymėjus klausimo neteisingą atsakymą arba nepažymėjus nė vieno  atsakymo. Pasibaigus skirtam laikui, testo sprendimas sustabdomas ir rodomas rezultatas.

Taip pat galima peržiūrėti ir analizuoti  spręstų testų statistiką.

Išbandykite nemokamai