Transporto vadybininko testai

Šie testai skirti suteikti reikiamų žinių ir pasiruošti profesinės kompetencijos egzaminui, kuris laikomas Lietuvos transporto saugos administracijoje (LTSA, buvusi Valstybinė kelių transporto inspekcija).

Asmeniui sėkmingai išlaikiusiam egzaminą LTSA, išduodamas Krovinių ir (ar) keleivių vežimo kelių transporto profesinės kompetencijos pažymėjimas.

Įvertinus tai, kad į egzaminą įtraukta daugiau kaip penkiasdešimt teisės aktų, kurių nuostatas laikant egzaminą privalu žinoti, siūlome atvykti į mūsų Heroldo vairavimo mokyklos rengiamus transporto vadybininkų kursus Šiauliuose, kurių metu Jums bus pateikta visa informacija, reikalinga egzamino metu.

Profesinės kompetencijos pažymėjimas galioja neterminuotai.

Plačiau apie transporto vadybininkų egzaminavimą ir pažymėjimų išdavimą skaitykite Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

Du darbo režimai:

Mokymosi režimas („su komentarais“).

Pasirinkę  šį režimą, Jums bus pateikiamas testas su  pasirenkamais atsakymais. Pažymėti reikia tik vieną teisingą  atsakymą. Testas sudarytas iš  klausimų, kurie parenkami  atsitiktinumo būdu.

Spręsite pasirinktą  testą, naudodamiesi pagalbine medžiaga, kitais teisės aktais, konspektais, virtualiais mokomaisiais objektais), analizuosite testų atsakymus ir komentarus.

Įsivertinimo režimas(„be komentarų“).

Šis režimas skirtas sužinoti, ar esate išmokę konkrečią kategoriją. Čia galėsite pasirinkti ir atlikti V1, V2; V3; kategorijos testą, nesinaudodami  pagalbine medžiaga.

Išsprendus testą Jūs galėsite peržiūrėti atsakymus ir susipažinti su padarytomis klaidomis. Išsiaiškinti padarytas klaidas Jums padės  komentarai ir paaiškinimai.

Testas laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų. Sprendžiant V1 kategorijos testą galima padaryti  5 klaidas20 klausimų, sprendžiant V2; V3; kategorijos testą galima padaryti  5 klaidas25 klausimų kuriems skiriama po 45 minutes.

Klausimas laikomas atsakytu neteisingai,  pažymėjus klausimo neteisingą atsakymą arba nepažymėjus nė vieno  atsakymo. Pasibaigus skirtam laikui, testo sprendimas sustabdomas ir rodomas rezultatas.

Taip pat galima peržiūrėti ir analizuoti  spręstų testų statistiką.

Kviečiame į B kategorijos kursus Šiauliuose;  Pažeidusiems KET kursus;  ADR kursus; Transporto vadybininko kursus; Papildomos vairavimo pamokas.  Skambinkite ir registruokitės tel.:868524581. Daugiau  informacija www.heroldo.lt

Išbandykite nemokamai