KET testai

Eismotestai.lt yra nuotolinio mokymosi bei žinių tikrinimo tinklalapis, kuriame galite spręsti Kelių eismo taisyklių  testus ir pasiruošti atskirų kategorijų AM , A, B, BE, C, CE, D, DE teorijos įskaitai vairavimo mokykloje ar egzaminui VĮ Regitroje.

Testų sprendimo sistemoje yra daugiau kaip 1200 klausimų, apimančių Kelių eismo taisykles, LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, taip pat EKO (ekologinį, ekonominį, saugų) vairavimą, bei automobilio sandarą ir jiems taikomų techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų. Atsižvelgiant į naujus reikalavimus KET testų duomenų bazė yra nuolat papildoma ir atnaujinama.Du darbo režimai:Spręsti testą su komentarais (Mokymosi režimas – su paaiškinimais )

Mokymosi režimas („su komentarais). Pasirinkę  šį režimą, Jums bus pateikiamas testas su keliais pasirenkamais atsakymais. Pažymėti reikia tik teisingą (-us) atsakymą (-us). Testas sudarytas iš  klausimų, kurie parenkami  atsitiktinumo būdu. Spręsite pasirinktą  testą, naudodamiesi pagalbine medžiaga (Kelių eismo taisyklėmis, kitais teisės aktais, konspektais, virtualiais mokomaisiais objektais), analizuosite testų atsakymus ir komentarus. Pradedantiems mokytis vairuoti rekomenduojame  kontrolinius testus nuo K1 iki K6, kurie apima atskirus tam tikrus Kelių eismo taisyklių skyrius, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, EKO vairavimo ir transporto priemonių sandaros pagrindus.Spręsti testą be komentarų (Įsivertinimo režimas – be paaiškinimų )

Įsivertinimo režimas („be komentarų). Šis režimas skirtas sužinoti, ar esate išmokę konkrečią kategoriją. Čia galėsite pasirinkti ir atlikti  AM , A, B, BE, C, CE, D, DE kategorijos testą, nesinaudodami  pagalbine medžiaga. Išsprendus testą Jūs galėsite peržiūrėti atsakymus ir susipažinti su padarytomis klaidomis. Išsiaiškinti padarytas klaidas Jums padės KET komentarai ir paaiškinimai.Testo paveikslėlius galima padidinti

 Testo rezultatai

Testas laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų. Sprendžiant B1, B ar BE  kategorijos testą teisingai reikia atsakyti į 24 klausimus iš 30, kuriems skiriama 30 minučių. Sprendžiant  AM , A1, A2, A,  B1, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE kategorijos testą teisingai reikia atsakyti į 28 klausimus iš 35, kuriems skiriamos 35 minutės. Klausimas laikomas atsakytu neteisingai, kai pažymėti ne visi teisingi atsakymai ir (arba) pažymėtas bent vienas klaidingas atsakymas. Pasibaigus skirtam laikui, testas nutraukiamas ir rodomas rezultatas. Taip pat galima peržiūrėti ir analizuoti  spręstų testų statistiką.Testų rezultatų suvestinė

 Galite peržiūrėti ir analizuoti  spręstų testų statistiką

             

Galite išbandyti KET testą nemokamai tai yra nepilną (demonstracinę) versiją (t.y. tik 10 klausimų).

Jeigu norite spręsti pilną versiją – reikia prisiregistruoti .

Linkime naudingai praleisti laiką ir sėkmės.

Išbandykite nemokamai