95 kodo testai

95 kodas – vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimą bei periodišką šios kvalifikacijos tobulinimą nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB . Direktyvos nuostatos taikomos vairuotojams, vežantiems keleivius  arba krovinius atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE automobiliais ir jų junginiais su priekabomis.

Eismotestai.lt yra nuotolinio mokymosi bei žinių tikrinimo tinklalapis, kuriame galite spręsti 95 kodo  testus ir pasiruošti atskirų kategorijų vežantiems keleivius  arba krovinius baigiamajam įgytų kompetencijų vertinimo teorijos egzaminui. Testų sprendimo sistemoje yra daugiau kaip 1300 klausimų, apimančių  tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ar periodinės kvalifikacijos tobulinimą . Atsižvelgiant į naujus reikalavimus 95 kodo testų duomenų bazė yra nuolat papildoma ir atnaujinama.

Du darbo režimai:

Mokymosi režimas („su komentarais“). Pasirinkę  šį režimą, Jums bus pateikiamas testas su  pasirenkamais atsakymais. Pažymėti reikia tik vieną teisingą  atsakymą. Testas sudarytas iš  klausimų, kurie parenkami  atsitiktinumo būdu. Spręsite pasirinktą  testą, naudodamiesi pagalbine medžiaga (Teisės aktais, konspektais, virtualiais mokomaisiais objektais), analizuosite testų atsakymus ir komentarus.

Įsivertinimo režimas („be komentarų“).

 Šis režimas skirtas sužinoti, kaip esate išmokę ir pasiruošę egzaminui. Čia galėsite pasirinkti ir atlikti atskiros kategorijos (keleivių ar krovinių) testą, nesinaudodami  pagalbine medžiaga. Išsprendus testą Jūs galėsite peržiūrėti atsakymus ir susipažinti su padarytomis klaidomis. Išsiaiškinti padarytas klaidas Jums padės  komentarai ir paaiškinimai.

Testas laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 31 procentą klausimų. Klausimas laikomas atsakytu neteisingai,  pažymėjus klausimo neteisingą atsakymą arba nepažymėjus nė vieno  atsakymo. Pasibaigus skirtam laikui, testas nutraukiamas ir rodomas rezultatas. Taip pat galima peržiūrėti ir analizuoti  spręstų testų statistiką.

Linkime naudingai praleisti laiką ir sėkmės.

Išbandykite nemokamai